Sekreterare

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Sekreteraren arbetar med formalia och styrdokument som huvudsakliga ansvarsområden. I detta ingår även arbete med kommunikation och kunskapsbevarande gällande dessa gentemot alla sektionens medlemmar. Dessa ansvarsområden inkluderar att:

  • protokoll från DM och SM anslås i enlighet med stadgarna
  • stötta funktionärer och övriga medlemmar i sitt arbete med styrdokumenten
  • tillsammans med styrelsen bibehålla styrdokument samt övrig formalia i gott skick
  • hålla sektionens posthantering fungerande
  • verka för goda överlämningsrutiner i sektionens verksamhet
  • tidigt vara med i arbetet att ta fram utkast till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för sektionen

E-post: sekr@d.kth.se

Person: Posten är bordlagd

Historik

Person Från Till
Joel Ekelöf 2016-01-01 2016-12-31
Lovisa Von Heijne 2015-01-01 2015-12-31
Jenny Hansdotter 2014-01-01 2014-12-31
Eva Sokolova 2013-02-11 2013-12-31
Cecilia Roes 2013-01-01 2013-01-31
Sandra Grosz 2012-01-01 2012-12-31
Frida Jansson 2011-01-01 2011-12-31
Alexander Roghult 2010-01-01 2010-12-31