Ledamot för studiesociala frågor

Är ledamot i sektionsstyrelsen, D-rektoratet. Har frågor som rör medlemmarnas psykiska och fysiska miljö som ansvarsområde. Arbetar med att utveckla medlemmarnas studentliv. Dessa ansvarsområden inkluderar att:

  • strategiskt arbeta med utvecklingen av sektionens studiesociala verksamhet
  • verka för en god studiemiljö
  • upprätthålla och förvalta kontakten med andra sektioner och organisationer
  • verka för en god sammanhållning mellan sektionens engagerade medlemmar
  • från styrelsen arbeta med frågor som berör jämlikhet, mångfald och likabehandling på sektionen

Väljs på Val-SM. Har läsår som mandatperiod.

E-post: d-ssf@d.kth.se

Person: Posten är bordlagd

Historik

Person Från Till
Felix Almay 2016-07-01 2017-06-30
Felix Almay 2016-02-02 2016-06-30