Återöppnande av nominering inför Val-SM

Valberedningens ordförande den 3 maj 2016 klockan 22:32

(English follows)

Enligt stadgarna så har valen för Kommunikatör, Öfvermatrona och Projektledare: dÅre 2017 åter öppnats eftersom vi saknar kandidater till de posterna. Nomineringsstopp är 10:e maj för dessa poster, och acceptansstopp är 16:e maj.

Ni kan nominera någon här och läsa mer om valet på valsidan.

(P.S Nomineringsperioden för Studerandeskyddsombud är fortfarande öppet. Nominera någon! Nu!)

-
As per our by-laws, the the elections for Kommunikatör, Öfvermatrona and Projektledare: dÅre 2017 have once again been opened since we lack candidates to those posts. The nomination period will close the 10th of may, and last chance to accept candidacy is the 16th of may.

You can nominate someone here and read more about the elections on the election page.

Publicerad av Simon Mossmyr

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera!