Nominering till Hedersdeltat 2017

Ledamot för studiesociala frågor den 12 maj 2016 klockan 22:20

[English below the cut] Sektionens finaste förtjänsttecken heter Hedersdeltat och utdelas till de sektionsmedlemmar som synnerligen förtjänstfullt verkat ideellt för sektionen. Mottagare av Hedersdeltat kommer att utses tidigt 2017 av då sittande D-rek, men just nu behövs det att du nominerar den eller de personer du tycker bör tilldela utmärkelsen! Tidigare utmärkelsemotiveringar kan läsas här och nominering kan göras här

This sections finest badge of merit is called the Honorary Delta and is awarded to the members of the section who as exceptionally meritorious worked voluntarily for the section. ecipients of Honorary delta will be appointed early in 2017 by the then elected D-rek, but we need your help to nominate people for the award! Motivations for earlier awards can be read here (in Swedish) and nominations sent here

Publicerad av Felix Almay

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera!